Pompy ciepła

Pompa ciepła to wysokosprawne urządzenie wykorzystujące energię powietrza atmosferycznego do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. W dużym uproszczeniu pompa ciepła to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. W ten sposób urządzenie jest w stanie wytworzyć dużo ciepła z niewielkiej ilości dostarczonej energii elektrycznej.

 

Więcej informacji wkrótce